CR 宇宙をかける少女 QT 配信履歴

2013/5/15

回転数 履歴
69 SR
9
505 SR

2013/05/11

回転数 履歴
298
533 SSR
352 凸R

2013/05/03

回転数 履歴
434
977
13(時短) SR
585 SR

2013/05/02

回転数 履歴
425
433 SBSR

テンプレート

(日付)
(ここにスランプチャートの画像)

回転数 履歴
5R=5
10R通常図柄(通常or潜伏)=R
10R確変図柄=S
15R=B
Q速∞=Q
芋ちゃんリーチ=芋